den 23 november, 2017

Det här är Alexander.

Html code here! Replace this with any non empty text and that's it.

Alexander är ett lite annorlunda bloggprojekt. Syftet med projektet är att förmedla tankar och insikter om föreningsliv, och besvara frågor som ofta uppkommer i föreningsverksamhet.