Åbo Akademis Studentmagasin 2014

 

Hösten 2014 ordnades en projektkurs i marknadsföring vid Åbo Akademi där målet var att ge ut broschyren Studentmagasinet 2014. Broschyren var ett led i Åbo Akademis marknadsföring och innehållet producerades av oss studerande. Ett av mina bidrag till projektet var att ta fotografierna till broschyren, och fotografierna återkommer i Åbo Akademis nuvarande marknadsföring.

Projektet var mitt första seriösa fotoprojekt.