Kårkaféerna

 

Fotografier från Kårkaféerna, ursprungligen tagna för Åbo Akademis Studentmagasin 2014 men togs inte med i det projektet och kvarstår som fristående fotografier.