Kåren

 

Fotografier av Åbo Akademis Studentkårs kårhus i Åbo - Kåren. Och några detaljbilder inifrån.