Åbo Akademis Studentkårs grafiska profil 2015

  • UppgiftUppdatera ÅAS grafiska profil

Symbolik

Studentkårens symboler, i första hand lyran med en spröd gren, härstammar från då organisationens grundades och symboliserar det nya Åbo Akademi.

Färger

Organisationens anrika historia är en viktig del av organisationens identitet. Organisationens färger grundar sig på Braheättens som är svart mot en gyllene bakgrund. Därtill kommer en grön färg i och med grenen i lyran, som symboliserar någonting nytt.