För vem finns en förening till?

Det finns tusentals föreningar i Finland, och vid Åbo Akademi finns det närmare 80 studentföreningar. Föreningar finns för de flesta tänkbara intressen. Samtidigt är det lätt hänt att föreningar blir exklusiva klubbar för bara den innersta kretsen i en förening. I små föreningar är det lätt hänt att man måste känna styrelsen för att på allvar få vara med. Men ska det vara så?

När borde man grunda en förening?

Även om det finns över hundratusen föreningar i Finland, och även om det för föreningsaktiva lätt blir det naturliga sättet att organisera sig på, är det inte alltid nödvändigt att ha en förening. En förening kräver ett mer ideellt syfte än att finnas till för en grupp vänner. Men var går gränsen för när en förening faktiskt medför mer nytta än krångel?