För vem finns en förening till?

Det finns tusentals föreningar i Finland, och vid Åbo Akademi finns det närmare 80 studentföreningar. Föreningar finns för de flesta tänkbara intressen. Samtidigt är det lätt hänt att föreningar blir exklusiva klubbar för bara den innersta kretsen i en förening. I små föreningar är det lätt hänt att man måste känna styrelsen för att på allvar få vara med. Men ska det vara så?