När borde man grunda en förening?

Även om det finns över hundratusen föreningar i Finland, och även om det för föreningsaktiva lätt blir det naturliga sättet att organisera sig på, är det inte alltid nödvändigt att ha en förening. En förening kräver ett mer ideellt syfte än att finnas till för en grupp vänner. Men var går gränsen för när en förening faktiskt medför mer nytta än krångel?